תרמילים ותיקי צד

אפשרות לייצור תיקים,תרמילים וסלי בד, בייצור מקומי
עם הדפסת משי או הדפסה צבעונית.

www.marco-vitaly.co.il | www.zeus.co.il | www.polo.co.il | www.wave2.co.il